در پی اعمال محدودیت‌های کرونایی و افزایش فشار روی معیشت خانوارها قرار است دولت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا و یارانه ۱۰۰هزار تومانی را پرداخت کند. جزییات این دو بسته حمایتی را در این گزارش بخوانید.

پرداخت این بسته حمایتی پس از اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی مصوب شد و دولت آن را برای بار دوم اجرا می‌کند. جزییات این طرح به شرح زیر است:

وام یک میلیونی کرونا شامل چه کسانی می‌شود؟

۱۱میلیون خانوار شامل ۲۹ میلیون و ۷۰۰هزار نفر از جمعیت کشور این وام را دریافت می‌کنند.

شرایط (نحوه دریافت)

ملاک برای شناسایی مشمولان وضعیت شغل سرپرستان خانوار در فروردین ماه است، اگر متقاضی در ابتدای سال درآمد ثابت نداشته و بیمه نشده جزو دریافت‌کنندگان این وام هستند.

زمان پرداخت

پالایش اطلاعات از ۱۲ تا ۱۹ آذر ماه

ارسال پیامک تایید از سوی وزارت کار با سرشماره V.REFAH به مشمولان در روزهای ۲۰ تا ۲۷ آذر ماه

آغاز واریزی‌ها حداکثر دو هفته پس از اتمام زمان ثبت‌نام

به تمام کسانی که وام یک میلیون تومانی کرونا تعلق می‌گیرد یارانه ۱۰۰هزار تومانی نیز پرداخت می‌شود.

شماره پیامک(کد)(سرشماره)

ارسال کد ملی به ۶۳۶۹

کسانی که در ارسال کد ملی خود ناموفق بوده‌اند در ساعات یا روزهای باقی مانده دوباره پیامک را ارسال کنند

هیچ پیامک تاییدی با سرشماره ۶۳۶۹ به متقاضیان ارسال نمی‌شود

شیوه ارسال پیامک

ارسال باید کد ملی سرپرست خانوار با سیم‌کارتی ثبت شده به نام او

اعداد کد ملی باید بدون فاصله و بدون هیچ گونه علامت

ترجیحا اعداد به زبان فارسی نوشته شود

پیامک با شماره‌ای که برای مرحله اول وام کرونا ثبت شده، ارسال شود

ارسال پیامک در یک نوبت

هیچ متن فارسی و انگلیسی از جمله نام یا نام خانوادگی همراه با کد ملی ارسال نشود

زمان ارسال پیامک

ارسال پیامک حاوی کد ملی از روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه تا روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه

همه پیامک‌هایی که از ظهر شنبه اول آذر ماه ارسال شده توسط وزارت کار دریافت شده است.

کذ