رشد چشم گير قليان سراهاى مدرن در اروميه و سرمايه هايى كه در باتلاق اين كسب و كارها تلف ميشود

اين روزها در اروميه به ويژه در مناطق خاص شهر شاهد رشد قارچ گونه كافه هاى مدرن و نيز سنتى هستيم كه به شكل بى سابقه اى در حال گسترش هستند


اين امر علاوه بر تاثير منفى بر سلامت جوانان سرمايه كافه داران را نيز نشانه ميگيرد چرا كه اشباع ناگهانى كافه ترياها در سطح شهر تعطيلى اين واحدها را در آينده نزديكى به دنبال خواهد داشت

طبق برآوردهاى اروميه كلوب هزينه اى كه براى راه اندازى اين مكان ها صرف ميشود همواره رقمى بالاى ٨٠ و گاهى ١٠٠ ميليون تومان است كه به دليل عدم اطلاع صاحبان كافه هاى تازه تاسيس از وضعيت اين شغل انتظار ميرود كسب و كار آنها دچار ركود چشم گير و به تبع بخشى از سرمايه خود را از دست دهند

هرچند آمار دقيقى از تراكم اين شغل در دسترس نيست اما طبق اطلاعات دريافتى آهنگ برچيده شدن اين شغل روزهاست به گوش ميرسد

قلیان سرا
در انتها توصيه ميوشد قبل از ورود به اين كسب و كار از رضايت شغلى شاغلان اين عرصه در سطح اروميه مطلع شويد تا سرمايه شما قربانى اين بازار هيجانى و اشباع نشود