نویسنده: اندیشه
طلا، تجمل گرایی و رسومات غلط، فيلترهاى سخت ازدواجِ جوانان اروميه‌اى!

درحالى كه سايه گرانى و تورم، كثيرى از اقشار جامعه را با مشكلات عديده معيشتى روبرو كرده، برخى جوانان اروميه‌اى در عصرى كه معيارهاى ازدواج فراتر از مسائل ظاهرى است در بند رسوم غلط، اسير و تن به تجرد ميدهند! آئين هايى كه نه پيشينه تاريخى در فرهنگ اين مردم دارند و نه در شإن آنها هستند

عوارض ورودى، راهكار رهايى تفرجگاه مارميشو از شر زباله هاى پلاستيكى و تجزيه ناپذير!

هرچند امروزه فرهنگسازى به عنوان يكى از راهكارهاى كم هزينه و موثر در پيشبرد اهداف مثبت اجتماعى در اولويت ها قرار دارد اما اين امر نيازمند زمانى به بلنداى هدف مورد نظر است كه گاه ميتواند يك چشم انداز بلند و يا كوتاه مدت را به ثمر بخشد

رشد چشم گير قليان سراهاى مدرن در اروميه و سرمايه هايى كه در باتلاق اين كسب و كارها تلف ميشود

اين روزها در اروميه به ويژه در مناطق خاص شهر شاهد رشد قارچ گونه كافه هاى مدرن و نيز سنتى هستيم كه به شكل بى سابقه اى در حال گسترش هستند اين امر علاوه بر تاثير منفى بر سلامت جوانان سرمايه كافه داران را نيز نشانه ميگيرد چرا كه اشباع ناگهانى كافه ترياها در سطح […]