برچسب زده شده با : آذربایحان غربی
آموزش دانشگاه‌ها حضوری و مجازی می‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم مهمترین برنامه این معاونت را اجرای آموزش‌های ترکیبی (آموزش حضوری و الکترونیکی) در سال جدید عنوان کرد

چرا نان لواش در ارومیه کمیاب شد؟

در روزهای گذشته باز هم مشکل کمبود نان لواش مردم شهر ارومیه را به زحمت انداخته و سبب نارضایتی آنها شده است