برچسب زده شده با : ارومیه افق کوروش گران فروشی
گران فروشی به فروشگاه های زنجیره ای ارومیه هم رسید!

مردم به دنبال فروشگاها و مکان‌هایی هستند که با نازل‌ترین قیمت خریداری کنند اما در این میان عوام فریبی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ستم بزرگی در حق مردم بوده و بی‌اعتنایی مسئولان به این امر نیز آزار‌دهنده‌تر از آن است.