برچسب زده شده با : ارومیه ایران اینترنت معلم دانش آموز مدیر کل فناوری و اطلاعات
دسترسی به سرعت مطلوب اینترنت در دهات ارومیه به سبک هخامنشی/ مردم پشت کوه ها دنبال نت می گردند!

آنتن‌دهی موبایل و اینترنت در برخی از روستاهای ارومیه بسیار ضعیف است و انجام آموزش‌های مجازی دانش آموزان و معلمان را با مشکل روبه رو کرده است.