برچسب زده شده با : ارومیه برف کرونا فاصله اجتماعی
شادی بارش برف در ارومیه

بارش برف در آخرین ماه پاییز و در پی آن شادی مردم، موجب شد برخی از افراد با بی توجهی به محدودیت های کرونایی برای تفریحات زمستانی در طبیعت اطراف شهر ارومیه حضور یابند.