برچسب زده شده با : ارومیه کلوب،
داستان تلخ امدادگر ارومیه‌ای

امدادگر هلال احمر در جاده اروميه -سلماس، حين امداد رسانى به حادثه ديدگان متوجه شد كشته شدگان مادر و برادرش هستند