برچسب زده شده با : ارومیه کلوب بهمن عیار رضایی
كانديدايى كه پشت درهاى بسته شوراى شهر اروميه براى تصدى پست شهردارى اروميه برنامه ارائه داد!

در حالی که طبق قانون موضوع انتخاب شهردار جدید نمی‌تواند غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شود شورای اسلامی شهر ارومیه امروز از حضور خبرنگاران در جلسه استماع کاندیدای متصدی شهرداری ارومیه جلوگیری به عمل آورد.