برچسب زده شده با : استاندار
انتخاب استاندار آزمون وکالت بنیاد ملی نخبگان

سال 94 بعد از 16سال دوری از درس، دوباره از اول دبیرستان نیمه رهاشده، شروع به تحصیل کردم 30 ساله بودم و عیال‌وار، اما همچنان کودکانه ذوق می‌کردم و با شوق و هیجان کارها و البته درس‌هایم را دنبال می‌کردم در همین سال در استان آذربایجان غربی بنیاد ملی نخبگان راه‌اندازی شد و نخبگانی گزینشی، گزیده شده و به برند نخبگی مجهز شدند.

استاندار آینده‌ی خطّه رنگین کمان اقوام و مذاهب، بایدها و نبایدها

هاشم محمودی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو علی البدل شورای شهر ارومیه ؛معیار بومی‌بودن یا نبودن در انتخاب استاندار ریشه در ترجیح منافع گروهی، قومی و فردی بر منافع و مصالح جامعه است امری که با اصرار و پافشاری گروهای صاحب نفوذ و لابی‌های قدرت مبنی بر گزینش استاندار بومی در استان آذربایجان‌غربی رضایتِ بخشی و نارضایتی بخش بزرگ دیگری را در پی داشته است.