برچسب زده شده با : استان آذربایجان غربی
رنج سرما و گرما در مدارس کانکسی صومای برادوست ارومیه

به گزارش ارومیه‌ کلوب، در حال حاضر تعداد زیادی از دانش آموزان منطقه اين بخش همچون ممکان در کلاس هایی مشغول به تحصیل هستند که فاقد استحکام كافى بوده و این مدارس باید سالها قبل مقاوم سازی و یا نوسازی می شدند و هر لحظه خطر جان این دانش آموزان را تهدید می کند