برچسب زده شده با : اقلیم کردستان
بن بست سیاسی در بین احزاب کُردهای اقلیم

اختلافات احزاب و جریان های کُردی در اقلیم کردستان بر سر پست ریاست جمهوری عراق حل نشده بود که این روزها موضوع سیستم برگزاری انتخابات محلی در این منطقه نیز به آن اضافه شده است، تا جایی که برخی از بن بست سیاسی در کردستان عراق صحبت می کنند.