برچسب زده شده با : بازار تاریخی ارومیه کووید 19 ارومیه کلوب
تعطیلی بازار تاریخی ارومیه؛ اقدامی کم‌سابقه که کرونا رقم زد

بازار تاریخی ارومیه با آغازمحدودیت‌های جدید کرونایی برای دومین بار در سال جاری به حالت تعطیلی کامل درآمد که در طول تاریخ و عمر این بازار کم سابقه است؛ کاری که جنگ و غارت، تحصن و اعتراض و شیوع بیماری ها کمتر توانسته بود این کار را سبب شود.