برچسب زده شده با : تجارت و بازرگانی
فرصت‌های تجاری میان استان آذربایجان غربی و اقلیم کردستان را دریابیم

استان آذربایجان غربی بخصوص مرکز استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های اقتصادی یکی از پتانسیل‌های بالا برای توسعه تجارت خارجی کشورمان است که باید از این فرصت بخصوص برای توسعه صادرات به اقلیم کردستان بخوبی استفاده کنیم