برچسب زده شده با : جاده ارومیه سلماس
داستان تلخ امدادگر ارومیه‌ای

امدادگر هلال احمر در جاده اروميه -سلماس، حين امداد رسانى به حادثه ديدگان متوجه شد كشته شدگان مادر و برادرش هستند