برچسب زده شده با : حوزه هنری
هفته فرهنگی ارومیه و آنچه باید در آن نمود یابد

صادق توکلی مهر - عضو شورای اسلامی ارومیه فرهنگ هر جامعه شناسنامه و تجلی‌دهنده واقعیت‌های آن جامعه است بنابراین هر مراسم یا اقدامی که برای یک جامعه یا شهر انجام گیرد و ادعای نمایندگی آن را داشته باشد باید منطبق بر همین واقعیت‌ها بوده و عدالت و آزادی را که نوید انقلاب اسلامی برای همه مردمان ایران‌زمین بوده، سرلوحه کار قرار دهد تا مبادا آن روزی که برخلاف آرمان های انقلاب حرکت و اقدامی صورت بگیرد.