برچسب زده شده با : دستگیری تخلف مبارزه با فساد ارومیه شهرداری ارومیه
شهردار یکی از ‌مناطق ارومیه ‌بازداشت شد

همزمان با موج دوم دستگیری‌ها در شهرداری ارومیه، روز گذشته شهردار یکی از مناطق مرکز استان آذربایجان غربی دستگیر شد.