برچسب زده شده با : سگ های ولگرد
معضل سگ های ولگرد در كوچه پس كوچه های ارومیه

افزایش جمعیت سگ های ولگرد در ارومیه به ویژه در مناطق حاشیه ای این شهر مدت ها است سبب بروز نارضایتی اجتماعی و وحشت شهروندان به ویژه كودكان و زنان شده است