برچسب زده شده با : سیلوانا
ادامه جستجوها برای یافتن سه كولبر مفقود

از کوران صومای برادوست تا باوان مرگور تراژدی تلخ کولبران

رفع تصرف و ساماندهی حریم رودخانه سد سیلوانا

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: رفع تصرف بستر رودخانه سد سیلوانا  از متصرفان غیرقانونی با حضور مراجع قضایی و نیروی انتظامی در حال انجام است.

دریاچه مارمیشو

دریاچه مارمیشو در 45 کیلومتری غرب ارومیه و در دره‌ای در نزدیکی مرز ایران و ترکیه زیستگاه بسیاری از جانوران و گونه‌های گیاهی ارزشمند است