برچسب زده شده با : ضایعات
زخم ضایعات‌فروشان بر پیشانی شهر ارومیه/ «ضایعاتی‌ها» محله‌ها را قرق کرده‌اند

سالیان سال است که ضایعات‌فروشی در برخی مناطق ارومیه تبدیل به دغدغه‌های مهم شهری شده که همه ساله مدیران شهری قول ساماندهی آن را می‌دهند اما متاسفانه تاکنون برنامه اساسی برای ساماندهی آن‌ها تدوین و اجرایی نشده است