برچسب زده شده با : قتل در نقده
قتل دو جوان اروميه اى در نقده!

گزارش هاى دريافتى از نزديكان اين دو جوان خبر از قتل آنان در زير يكى از پل هاى شهر نقده حكايت دارد.