برچسب زده شده با : قضات
چه خبر از صدور حکم جایگزین حبس در آذربایجان‌غربی؟

رییس دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه صدور حکم جایگزین حبس در استان مورد توجه جدی قضات قرار دارد، گفت: از ابتدای امسال برای ۱۴ هزار و ۵۰۷ مجرم، احکام جایگزین زندان صادر شده‌است