برچسب زده شده با : قلیان سرای ارومیه
رشد چشم گير قليان سراهاى مدرن در اروميه و سرمايه هايى كه در باتلاق اين كسب و كارها تلف ميشود

اين روزها در اروميه به ويژه در مناطق خاص شهر شاهد رشد قارچ گونه كافه هاى مدرن و نيز سنتى هستيم كه به شكل بى سابقه اى در حال گسترش هستند اين امر علاوه بر تاثير منفى بر سلامت جوانان سرمايه كافه داران را نيز نشانه ميگيرد چرا كه اشباع ناگهانى كافه ترياها در سطح […]