برچسب زده شده با : مرغ کرونا ارومیه ارومیه کلوب
ارومیه|ویترین‌هاپر ازمرغ وخریداری‌نیست/صف‌های‌طولانی‌مرغ مغایر‌سیاست‌های مقابله با کرونا است

بررسی های بازار ارومیه بیانگر این است قیمت مرغ همچنان روندی صعودی را طی می‌کند و آمارها نشان می‌دهد هر روز باید مرغ را از روز قبل گران‌تر تهیه کرد همچنین گزارشهای رسیده از مناطقی از ارومیه حاکی است که از صبح زود صفهای طویلی برای گرفتن مرغ به قیمت تنظیم بازار، تشکیل می شود که در شرایط کرونایی، علیه برنامه کلی قرنطینه است.