برچسب زده شده با : مسابقات رياضى UCMAS
آگرين دختر ده ساله اروميه در جهان رياضيات درخشيد +عکس

آگرين ابراهيمى كه درسال ٢٠١٨ مقام نخست مسابقات رياضى UCMAS جهان را در مالزى كسب كرده بود امسال نيز توانست در مسابقات جهانى كامبوج مقام قهرمانی جهان راكه يك درجه از مقام نخست بالاتر است كسب نمايد