برچسب زده شده با : مسکن مهر ارومیه
تسریع روند احداث و تکمیل نواقص مساکن مهر ارومیه

همزمان با ساماندهی و تشدید فعالیت شرکت‌های تعاونی عملیات محوطه‌سازی، زیرسازی و آسفالت معابر سایت‌های مسکن مهر گلشهر و طرزیلو در شهر ارومیه در حال اجراست