برچسب زده شده با : معابر کولبری
بار کولبران سبک‌تر شد

با اصلاح آیین‌نامه ساماندهی بازارچه‌های موقت مرزی، شیوه تخصیص ۴.۲ هزار میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی به کولبران تسهیل شد