برچسب زده شده با : نفت شهری
سهمیه زمستانی نفت سفید شهری و روستایی منطقه ارومیه در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: بالغ بر 105 هزار خانوار نفت سفید سوز در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی وجود دارد که براساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه فصل زمستان این خانوارها از روز جاری ( 15 آذر 99) در کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار تغذیه شد.