برچسب زده شده با : کردستان عراق
مرگ يكى از سه مسافران اقليم كردستان در اروميه بر عمق جنايت افزود!

يكى از سه قربانيان حادثه سرقت توام با سوزاندن كه توسط سه متهم در اروميه به وقوع پيوسته بود جان باخت

حادثه سرقت پول و طلاهاى سه شهروند اقليم كردستان در اروميه توأم با سوزاندن و جراحت آنان و واكنش كنسولگرى ايران به اين موضوع!