برچسب زده شده با : کرونا قرنطینه کسبه بازاریان ارومیه آذربایجان غربی معاون سیاسی استاندار فرماندار ارومیه کلوب
قرنطینه ی بدون حمایت /باری که بردوش بازاریان سنگینی می‌کند

بسیاری از اصناف و بازاریان ارومیه نسبت به محدودیت های جدید کرونایی معترض بوده و خواهان برداشتن بار سنگین مقابله با کرونا از روی دوش آنها و تعطیلی و قرنطینه عمومی در این راستا هستند