برچسب زده شده با : کولبر
قاچاقچی یا کولبر یا …؟

کولبر در سال‌های اخیر به کسی اطلاق می‌شود که با داشتن یک کارت تردد مرزی مقداری جنس تعیین شده را بر کول خود نموده و به صورت غیرقانونی از نواحی مجاور گمرکی زیر نظر دولت عبور داده و در مقابل این کار دشوار و سخت مزد اندکی دریافت می نماید. کاهش ارزش پول ایران نسبت به کشورهای همسایه و سخت تر شدن وضع معیشت مردم در این روزها سبب گردیده تا پدیده قاچاق یا ورود اجناس به صورت غیرقانونی از مرزها رونق بگیرد. 

آيا مرزنشينان هم ماليات سفرهاى خارجى پرداخت خواهد كـرد؟

نمایندگان مردم در مجلس، گروه هایی را که از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شدند، مشخص کردند.

بار کولبران سبک‌تر شد

با اصلاح آیین‌نامه ساماندهی بازارچه‌های موقت مرزی، شیوه تخصیص ۴.۲ هزار میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی به کولبران تسهیل شد

سفر بی‌بازگشت ۲ برادر کولبر از”ژالانه” کردستان/ پدر کولبرها: بی پولی این بلا را سرما آورد

بی پولی این بلا را سرما آورد. پسرانم را از دست دادم. فقر و بیکاری ما بختمان را سیاه کرد.