برچسب زده شده با : کوی سالار
«کوی سالار» ارومیه با 18 هزار نفر جمعیت ،محروم از هر گونه امکانات شهری/بازی کنار کانال فاضلاب ؛ تنها تفریح کودکان منطقه

یکی از مناطق حاشیه نشین ارومیه منطقه کوی سالار است که اگر چه به شهر نزدیک است اما از کمترین امکانات شهری و حتی روستایی برخوردار است