برچسب زده شده با : گرانی کارگر کرونا تورم ارومیه روحانی ترامپ دلار سکه زمستان ارومیه کلوب
قصه «پرغصه» کارگران فصلی ارومیه/ ‌کارگران سرگذر این روزها حال خوشی ندارند

کارگران فصلی و روزمزد در شرایط کرونایی برای امرار معاش مجبور به پذیرفتن کار در شرایط سخت هستند و هنوز اقدامی مفید برای بهبود وضع آن‌ها انجام نشده ‌است.