برچسب زده شده با : گرانی
وقتی کرونا در بین مردم عادی‌انگاری می‌شود

عادی انگاری بیماری کرونا توسط مردم بسیار نگران کننده است زیرا در صورت سهل انگاری و عادی انگاری این شرایط، درگیر طوفانی خواهیم شد که سهمگین‌تر از طوفان گذشته است.

قیمت‌هایی که تن خریداران ارومیه‌ای را می‌لرزاند!

هرسال با فرارسیدن فصل سرما تقاضا خرید البسه زمستانی افزایش می‌یافت و به قول معروف بازار پوشاک گرم می‌شد، اما ظاهرا امسال نوسان‌های اخیر نرخ ارز عاملی بوده تا قیمت‌ها سربه‌فلک گذاشته باشد و قدرتی برای خرید مشتریان نمانده باشد