برچسب زده شده با : ارسلان عثمانى
رقص كوردى در ساحل درياچه اروميه و انكار چكشى هويت ها

ارسلان عثمانى-اروميه كلوب هنر و فرهنگ على رغم آسيب پذيرى هاى متعدد داراى مكانيزم قدرتمندى در تقابل با رفتارهاى غليظ و تند است به بيانى ساده گاهاً يك اثر هنرى قدرت يك سلاح را به يدك ميكشد كه اين همان ماهيت اصلى هنر و فرهنگ است

مضمونى براى آقازاده شهردار منتخب اروميه

ارسلان عثمانى-اروميه كلوب ٢٦ اسفند سال ١٣٩٩ در واپسين روزهاى سالى كه به تمام جنجال ها و اخبار دستگيرى هاى بى سابقه در سيستم مديريت شهرىِ اروميه ختم مى شد، شهردار جديد اين كلانشهر با حكم وزير كشور توسط معاون عمرانى استاندار آذربايجان غربى و باحضور چهره هاى سياسى و اكثير اعضاى شوراى شهر معارفه شد