برچسب زده شده با : امتحانات نهایی
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی از فردا

رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از فردا دوشنبه 27 اردیبهشت تا 24 خرداد امتحانات نهایی در 2 گروه مجزای تجربی و ریاضی و گروه علوم انسانی و معارف برگزار می‌شود

جزئیات برگزاری امتحانات از ۲۷اردیبهشت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش آموزش و پرورش گفت: از ۲۷ اردیبهشت تا ٢۴ خرداد امتحانات نهایی در دو گروه تجربی و ریاضی و گروه علوم انسانی و معارف برگزار می‌شود