برچسب زده شده با : انتقال مالکیت
هزینه انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف بر مبنای عرف مشخص می‌شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد و هزینه‌های انتقال سند خودرو بر مبنای عرف است