برچسب زده شده با : باغ رضوان
انحراف قبله ٣٦٠٠ قبر در باغ رضوان ارومیه/۳۰ میلیارد تومان خسارت این اشتباه!

مدیرعامل آرامستان های شهرداری ارومیه گفت: ۳۶۰۰ قبر در باغ رضوان ارومیه دارای انحراف قبله هستند و در ٦ قطعه این قبرستان این مسئله بیش از ۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.