برچسب زده شده با : حاشیه نشینی
مشکلات محلات حاشیه باغ رضوان ارومیه مرتفع شود

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: خدمات عمومی باید عادلانه در شهر توزیع شود.

حاشیه نشینی یکی از چالش های اساسی در ارومیه است

رییس مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: حاشیه نشینی یکی از چالش های اساسی ارومیه است.