برچسب زده شده با : سرو
بررسی موانع صادرات و ترانزیت کالا در پایانه مرزی سرو

با هدف رفع موانع صادراتی و تسهیل ترانزیت در پایانه مرزی سرو جلسه ویژه کارگروه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی در این پایانه مرزی برگزار

منطقه ویژه اقتصادی سرو، پل گسترده صادرات از آذربایجان‌غربی است

این منطقه فرصتی است که باید استفاده شود و دستگاه‌های مرتبط باید منطقه ویژه اقتصادی سرو و مزایای آن را برای جذب سرمایه‌گذار بیش از پیش معرفی کنند