برچسب زده شده با : شهرداری ارومیه
واکاوی علت کاهش درآمد شهرداری ارومیه/ وقتی چگونگی اجرای طرح تفصیلی اصلاح نمی شود

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه بر این عقیده هستند که یکی از عوامل اصلی در کاهش درآمدهای شهرداری به دلیل عدم اصلاح طرح تفصیلی شهر و اجرایی نشدن این طرح است.