برچسب زده شده با : عطایی
سوءمدیریت در مرکزی‌ترین نقطه شهر ارومیه به روایت تصویر

وضعیت نامناسب خیابان عطایی در شهر ارومیه که پرتردد ترین مسیر مردم در این شهر محسوب می‌شود، همواره مورد انتقاد مردم بوده که با این وجود متولیان امر هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی وضعیت این خیابان انجام نمی‌دهند