برچسب زده شده با : مجيد آقازاده
مضمونى براى آقازاده شهردار منتخب اروميه

ارسلان عثمانى-اروميه كلوب ٢٦ اسفند سال ١٣٩٩ در واپسين روزهاى سالى كه به تمام جنجال ها و اخبار دستگيرى هاى بى سابقه در سيستم مديريت شهرىِ اروميه ختم مى شد، شهردار جديد اين كلانشهر با حكم وزير كشور توسط معاون عمرانى استاندار آذربايجان غربى و باحضور چهره هاى سياسى و اكثير اعضاى شوراى شهر معارفه شد