برچسب زده شده با : کولبر
۲۰ روز بی‌ خبری از مرزنشینان کوه‌ های دل‌ سنگی

کوهستان‌ های پربرف ۳ کولبر روستای باوان را پس نمی‌ دهد. ۲۰ روز از گمشدن‌ شان می‌ گذرد اما هیچکس از سرنوشت‌ شان خبری ندارد. ۲۳ دی‌ماه بود که جنس‌ ها را روی کول‌ شان گذاشتند و میان برف‌ و مه به سمت مرزهای ترکیه حرکت کردند. قرار بود کوله‌ هایشان را به شهر بیاورند اما ناپدید شدند.

ادامه جستجوها برای یافتن سه كولبر مفقود

از کوران صومای برادوست تا باوان مرگور تراژدی تلخ کولبران

جزئیات فوت یک کولبر چالدرانی در مرز ترکیه

گزارشی تلخ از سرنوشت دو کولبر چالدرانی که توسط سربازان ترکیه شکنجه و قربانی شدند را در لینک زیر بخوانید