دسته: سیاسی

در روزی که انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر ارومیه برگزار شد و دقیقا چند ساعت قبل از شروع تقسیم غنائم ( غنائم از این جهت به کار می‌رود چون رویکرد و منطق حاکم بر شورا و ذهنیت آن در برخورد با مدیریت شهری و شورا، چنان است که گویی منبعی بادآورده از منابع مالی و سایر فرصت‌ها به دست‌شان افتاده و اینان هرکدام درصدد پاره کردن تکه‌ی بزرگتری از گوشت برای خود هستند در حالی که ظاهراً و قانونا قرار است اعضای شورا نماینده و حامی منافع مردم باشند) خبری مبنی بر تایید امکان تیمداری شهرداری ارومیه در لیگ حرفه‌ای کشور از سوی هیات حل اختلاف استانداری صادر شد. این خبر عده‌ای را چنان هیجان زده کرد که در یک اقدام فاتحانه که گویی لشکریان اسلام دوباره خیبر یهودی را فتح کرده‌اند دست به بالابردن پرچم‌های پیروزی بر میله‌های مجازی استوری زدند

پرواز مستقیم ارومیه اربیل در فرودگاه بین المللی ارومیه برقرار شد

با نشست نخستین پرواز شرکت هواپیمایی پویا در فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه پرواز ارومیه-اربیل و بالعکس از این فرودگاه از سر گرفته شد.

پایان انجماد مرزها

فوکویاما بعد از ربع قرن، ادعای پایان تاریخ را پس گرفت البته او در این نقطه هم توقف نکرد بلکه بازگشت سوسیالیزم (البته نوع و سطحی از آن را که خودش قادر به درک و قبول آن بود) را نه تنها مفید، بلکه ضروری دانست.