برچسب زده شده با : معلمان
درباره بازگشايي مدارس و واكسيناسيون معلمان | با «شاد» ادامه مي‌دهيم

هرچند در دستورالعملي كه چندي پيش وزارت بهداشت منتشر كرده بود، اعلام شده بود تا ۲۵ مرداد واكسيناسيون معلمان تمام شود، اما اين وعده هم مشابه وعده‌هاي بي شمار ديگر تزريق واكسن به گروه‌هاي سني محقق نشد.