دسته: انتخابات ١٤٠٠شوراى شهر
خادمین مردم یا سوداگران منافع شخصی و گروهی

  ساسان ابراهیم‌زاده عضو شورای شهر ارومیه پیرو حاشیه سازی امروز جلسه شورای شهر ارومیه لازم است مطالبی را به استحضار شهروندان عزیز برسانم ابتدائا همه باید بدانند این شهر بخشی از وطن عزیزمان ایران است که برای حفظ و حراست از هر وجب خاکش خون‌های بسیاری ریخته شده است که متعلق به همه اقوام […]

انتخابات و کاندید شدن

هر جامعه ای شیوه و مسیری را برای مشارکت کردن در قدرت تعبیه می کند. فرهنگ، تاریخ و حتی جغرافیای هر مملکتی می تواند در گزینه های پیش رو تاثیری مستقیم داشته باشند. همچنین سطح و میزان سهیم شدن در قدرت یکی از انواع تقسیم بندی را در رفتارهای سیاسی بوجود می آورد

لیست کاندیداهاى ثبت نام شده در انتخابات شورای شهر ارومیه

نگاهى بر ليست نامزدهاى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر اروميه كه بالغ بر ٢٤٠ نفر را در بر ميگيرد.