دسته: انتخابات ١٤٠٠شوراى شهر
انتخابات و کاندید شدن

هر جامعه ای شیوه و مسیری را برای مشارکت کردن در قدرت تعبیه می کند. فرهنگ، تاریخ و حتی جغرافیای هر مملکتی می تواند در گزینه های پیش رو تاثیری مستقیم داشته باشند. همچنین سطح و میزان سهیم شدن در قدرت یکی از انواع تقسیم بندی را در رفتارهای سیاسی بوجود می آورد

لیست کاندیداهاى ثبت نام شده در انتخابات شورای شهر ارومیه

نگاهى بر ليست نامزدهاى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر اروميه كه بالغ بر ٢٤٠ نفر را در بر ميگيرد.