دسته: دسته‌بندی نشده
امکان یا عدم امکان گذار از وندالیسم سیاسی نخبگان؟

در جامعه‌شناسی وندالیسم را در مفهوم تخریب‌گرایی به کار می‌برند یعنی افرادی که با یک نابهنجاری اجتماعی درگیر هستند و هر آنچه را که به خودشان تعلق ندارد نابود می‌کنند یا برخوردی مخرب و ناشایست با آثار و دستاوردهای جامعه انجام می‌دهند مثلاً یادگاری نوشتن بر روی آثار فرهنگی و تمدنی کهن، یا با چاقو و ابزار دیگری به جان این آثار افتادن را تحت عنوان وندالیسم در عرصه آثار فرهنگی بررسی می‌کنند.