دسته: بین الملل
لو رفتن دوجنسه بودن عروس وسط مراسم !

همه چیز خوب پیش رفت تا اینکه یکباره آقای داماد به طرف خانواده عروس رفته با آنها جرو بحث کرد، جرو بحثی که ادامه دار و در نهایت به اداره پلیس کشانده شد.

کشف محموله بزرگ قاچاق عتیقه توسط گمرک بازرگان

سخنگوی گمرک گفت: کامیونی که در پوشش حمل اثاثیه منزل مقادیر زیادی سکه و اجناس عتیقه را حمل می کرد  که بخشی از آن قدمتی سه هزار ساله داشت توسط گمرک متوقف و حدود570 قلم جنس و سکه عتیقه قبل از خروج از کشور، کشف شد.