دسته: انتخابات 98
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی از فردا

رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از فردا دوشنبه 27 اردیبهشت تا 24 خرداد امتحانات نهایی در 2 گروه مجزای تجربی و ریاضی و گروه علوم انسانی و معارف برگزار می‌شود